آموزش

با توجه به دانش فنی شرکت ماد ایمن پاسارگاد و تکیه بر نیروهای نخبه و جوان خود آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های تخصصی در زمینه های اصول طراحی و نظارت سیستم های اطفاء حریق، تهویه پارکینگ، مدیریت دود و تهویه صنعتی برای مهندسین پروژه ها اعلام می¬نماید. شایان ذکر است سر فصل دوره های تخصصی را میتوانید از اینجا مشاهده نمائید.