اخذ تأییدیه از سازمان آتش نشانی تهران

شرکت ماد ایمن پاسارگاد به کمک کارشناسان مجرب خود نسبت به تمام امور مربوط به اخذ تأییدیه سیستم های اعلام و اطفاء حریق و همچنین سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ آمادگی خود را اعلام می¬نماید. شایان ذکر است این شرکت به عنوان پیمانکار و تأمین کننده تجیهزات ایمنی مورد تأیید سازمان ایمنی و آتش نشانی انتخاب گردیده است.