طراحی،مشاوره و نظارت

طراحی، مشاوره و نظارت سیستم های اطفاء حریق

طی دهه های اخیر سیستم های اطفاء حریق اتوماتیك نقش بسیار مهمی در حفاظت از جان انسان­ها و سرمایه آنها در برابر حریق ایفا نموده اند و در زمان بروز حریق، مهم ترین اصل جهت جلوگیری از انتشار آن، نحوه اطفاء می باشد.کارشناسان ارشد دپارتمان فنی شرکت ماد ایمن پاسارگاد با بهره گیری از دانش روز دنیا و همچنین به کمک نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، می­توانند کارآمد ترین طراحی از منظر فنی و اقتصادی را ارائه کنند. شایان ذکر است طراحی این سیستم ها مطابق با استانداردهای بین المللی و سازگار با قوانین و آیین نامه های داخلی است.

طراحی، مشاوره و نظارت سیستم های تهویه پارکینگ و مدیریت دود

در سال های اخیر با توجه به گسترش ساخت و سازهای ساختمان­های بلند مرتبه در شهرهای بزرگ و وجود پارکینگ هایی با سطح وسیع و چند طبقه در زیرزمین، تهویه فضای پارکینگ­ها از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. به دلیل بسته بودن فضا و احتمال وجود صدمات انسانی و مالی، ایمنی و تهویه مناسب طبق استانداردهای بین المللی در شرایط عادی و اضطراری (حریق) یکی از مسائل مهم است، که سیستم تهویه در شرایط عادی به منظور حفظ کیفیت و تأمین هوای مورد نیاز و در شرایط اضطراری، جهت کنترل و استخراج دود به کار می­رود. با توجه به مطالب فوق اهمیت طراحی و مشاوره سیستم های تهویه پارکینگ و مدیریت دود پر واضح است. کارشناسان ارشد دپارتمان فنی شرکت ماد ایمن پاسارگاد با بهره گیری از دانش روز دنیا و همچنین به کمک شبیه سازی CFD در این زمینه، می­توانند کارآمد ترین طراحی از منظر فنی و اقتصادی را ارائه کنند. شایان ذکر است طراحی این سیستم ها مطابق با استانداردهای بین المللی نظیر BS7346 و NFPA92 و سازگار با قوانین و آیین نامه های داخلی است.

کاربران می­توانند، جهت استفاده از خدمات طراحی و مشاوره سیستم های اطفاء حریق، تهویه پارکینگ و مدیریت دود  با این شرکت تماس حاصل نموده و از خدمات ماد ایمن پاسارگاد استفاده نمایند.