سیستم تهویه پارکینگ و مدیریت دود

در پارکینگ ها به علت وجود گازهایی مانند مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که بسیار خطرناک هسستند و همچنین جهت هدایت دود و محصولات احتراق در زمان حریق، تهویه مناسب اهمیت بسزایی دارد. در حال حاضر دو مکانیزم برای اجرای سیستم تهویه موجود می باشد:

 • سیستم تهویه با اجرای کانال کشی
 • سیستم تهویه با حذف کانال کشی و بهره گیری از جت فن ها

در ذیل نگاهی اجمالی خواهیم داشت به هر یک از مکانیزم های فوق و مقایسه دو روش.

سیستم تهویه با اجرای کانال کشی

با توجه به عدم امکان تخلیه هوا در پارکینگ ها بصورت طبیعی می بایست تامین هوای تازه و تخلیه اگزاست با ایجاد جریان مابین این دو نقطه بصورت مکانیکی انجام شود . در ایران روش جهت برقرای این جریان و خروج اگزاست از کانال استفاده می گردد. علاوه بر مشکلات عملکردی در این سیستم (نظیراختلال در سیستم با افزایش فاصله بین کانال ها) دارای نکات منفی دیگری نظیری هزینه های زیاد، زمان اجرا، جاگیر بودن، پرت فضاهای معماری، عدم زیبایی و نیاز به ارتفاع بیشتر موجب گردید تا روش جدید جایگزین آن گردد.

سیستم تهویه با حذف کانال کشی و بهره گیری از جت فن ها

در این سیستم که بر اساس روش های نوین طراحی گردیده است، کانالها کاملاً حذف گردیده و جت فن ها جایگزین آن می گردد. جت فن ها درای ابعاد کوچک و با صدای کم و با عملکرد موثرتر خود می توانند باعث ایجاد جریان هوای مناسبگردیده و جریان هوای داخل پارکینگ را از سوی فن های هوای تازه به سمت فن های تخلیه هدایت نماید و عملکرد سیستم را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. در پارکینگ های نیمه باز (مانند پارکینگ های طبقاتی بالایسطحزمین)کهدارای مجاری عبور هوای بزرگ بر روی جداره خارجی خود می باشند ولی جریان هوا به علت وسعت زیاد سطح پارکینگ به خوبی برقرار نمی شود) پیش بینی منابعی جهت تغذیه یا تخلیه هوا مورد نیاز نیست و تنها به نصب جت فن ها در محیط پارکینگ می توان به جریان دلخواه دست یافت ولی در پارکینگ های بسته (مانند پارکینگ های طبقاتی زیرزمینی) حتماً می بایست منابعی مناسب جهت تغذیه هوای تازه و تخلیه هوای آلوده در نظر گرفت . در اکثر چنین پارکینگ هایی شفت ها به اندازه معین جهت دمش و مکش مکانیکی هوای پارکینگ در نظر گرفته میشوند.

عملکرد سیستم تهویه پارکینگ در زمان حریق

سیستم های تخلیه هوای پارکینگ میتوانند با دو فلسفه متفاوت در زمان آتش سوزی و پس از آن عمل کنند :

 

Smoke Clearance

پس از اطفاء کامل حریق توسط آتش نشان، سیستم تخلیه هوا شروع به کار خواهد کرد و طبق استاندارد توافق شده اقدام به تخلیه دود از محیط و آماده کردن آن جهت استفاده در اسرع وقت خواهد نمود .در این قابلیت ، در زمان آتش سوزی  و تشخیص شعله در محیط پارکینگ توسط حسگرها کل سیستم خاموش شده و از اختلاط دود جمع شده در نزدیک سقف با سایر لایه های هوایی جلوگیری بعمل می آید . دمپرهای نقاط مختلف پارکینگ با توجه به سیاست دیکته شده توسط سازمان آتش نشانی باز یا بسته خواهند بود و امکان راه اندازی و استفاده از جت فن های سیستم بصورت دستی برای آتش نشان فراهم می شود تا آتش نشان بتواند در صورت نیاز با توجه به خواست خود از ادوات استفاده نماید .

قابلیت Smoke clearance نیازمند هیچ تجهیزات اضافی نسبت به ادوات بکار رفته جهت تخلیه هوای آلوده ناشی از تردد اتومبیل نیست  لذا در پارکینگ های ساختمان های فاقد استفاده خاص که بحث اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است پیشنهاد می شود از این قابلیت استفاده شود .

Smoke Control

در این قابلیت، در زمان آتش سوزی  و تشخیص شعله در محیط پارکینگ توسط حسگرها ، کل سیستم به مدت ۳ الی ۵ دقیقه خاموش می شود تا دود داغ در نزدیک سقف جمع شده و مانع خروج حاضران در پارکینگ نشود. پس از این زمان تمام ادوات سیستم با حداکثر قدرت خود مشغول به کار خواهند شد. برنامه ریزی سیستم بصورتی خواهد بود که محیط پارکینگ به زون های مختلف تفکیک شود و سیستم به گونه ای عمل می کند که تنها یک زون آلوده به دود شده و سایر زون ها تمیز باقی بمانند . این قابلیت ممکن است قبل از رسیدن آتش نشان به محل حادثه کار خود را شروع کند ولی در زمان حضور آتش نشان امکان کنترل دستی آن مقدور می باشد .

با توجه به اینکه قابلیت Smoke Control  نیازمند تجهیزات اضافی نسبت به ادوات به کار رفته جهت تخلیه هوای آلوده ناشی  از تردد اتومبیل است و طبعاً از لحاظ اقتصادی بار بیشتری برای کارفرما خواهد داشت لذا استفاده از آن تنها در پارکینگ های ساختمان های خاص مانند خزانه بانک ها ، موزه ها و ساختمان های مهم سیاسی و برج های بلند پیشنهاد می شود.

سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ با جت فن

با توجه به ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود که توسط سازمان آتش نشانی تهران تدوین شده است، برای محافظت از ساختمان ها در مقابل حریق نیاز به آشنایی با این مقررات و همچنین طراحی مناسب سامانه مورد نظر خواهیم داشت.

طبق الزامات، کلیه ساختمان هایی که تعداد زیرزمین های آن ها سه طبقه و بیشتر باشد و یا مساحت هر طیقه از زیرزمین های آنها بیش از 500 متر مربع باشد، بمنظور جلوگیری از گسترش حرارت، دود و محصولات ناشی از حریق باید به سامانه تهویه پارکینگ به وسیله جت فن و یا سیستم کانال کشی مجهز باشند.

بصورت کلی هدف از راه اندازي سامانه هاي تهویه پارکینگ، تخلیه و کنترل حرارت ، دود و محصولات ناشی از حریق و همچنین تهویه گازهاي سمی ناشی از کارکرد موتور خودروها و اگزوز وسایل نقلیه می باشد. جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها و کاهش غلظت آلاینده هاي محیط، حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت براي تمامی طبقات پارکینگ در شرایط عادي و جهت تخلیه دود و محصولات حریق ، حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت براي یک طبقه پارکینگ باید در نظر گرفته می شود.

در پارکینگ هایی که کاربري عمومی دارند (پارکینگ هاي عمومی، تجاري و اداري) محاسبات و طراحی باید به به گونه اي باشد که در شرایط عادي نیز در صورت افزایش غلظت آلاینده ها، با فرمان حسگرگاز مونوکسید کربن، امکان افزایش ظرفیت تخلیه تا میزان مناسب براي هر طبقه وجود داشته باشد. میانگین غلظت گاز مونواکسیدکربن در پارکینگ ها تحت هیچ شرایطی نباید از 50ppm در مدت زمان 30 دقیقه، بیشتر باشد.

کلیه فن هاي تخلیه هوا و همچنین جت فن ها و تجهیزات جانبی الکتریکی و مکانیکی مرتبط با نصب فن هاي اصلی تخلیه که ممکن است در معرض حریق و گازهاي داغ ناشی از آن قرار بگیرند، باید حداقل یک ساعت در برابر حرارت 300 درجه سانتی گراد مقاومت داشته و داراي گواهینامه فنی معتبر داخلی یا بین المللی باشند. فن هاي هواي جبرانی می توانند از نوع معمولی انتخاب شوند.

در پارکینگ های بسته یا نیمه باز امکان تخلیه هوا بصورت طبیعی وجود ندارد و می بایست عملیات تزریق هوای تازه، خروج هوای آلوده و ایجاد جریان مابین این دو نقطه بصورت مکانیکی انجام شود. از آنجا که سیستم کانال کشی در پارکینگ ها همیشه بعنوان سیستمی جاگیر و به عقیده بسیاری نازیبا مطرح بوده است حتی در بسیاری از پارکینگ ها به دلیل حجم زیاد کانال­های تخلیه، طراح ناچار به افزایش ارتفاع سقف پارکینگ برای ایجاد فضای قرارگرفتن کانال ها می­شود، سیستم نوین تهویه پارکینگ با استفاده از فن­های تأمین و تخلیه هوا و با کمک جت فن­های پارکینگی، بعنوان سیستمی مناسب در تهویه پارکینگ ها مطرح شده است که با استفاده از آن علاوه بر حذف کانال­کشی تخلیه هوای پارکینگ، تهویه پارکینگ را با دقت واقع گرایانه تری انجام می دهد و تا حد زیادی صرفه جویی در مصرف برق را با خود به ارمغان می آورد. در این سیستم با حذف کامل کانا­ل کشی، فضای پارکینگ برای سایر تجهیزات باز شده و می تواند در کل این امکان را فراهم آورد تا در سطح و همچنین در طبقات امکان جاگذاری تعداد بیشتری از خودرو میسر گردد و تبعات و هزینه های مربوط به سقف کاذب در نقاط کانال کشی کاهش محسوسی می یابد.

جت فن ها در ابعاد کوچک و با صدای کم با عملکرد هماهنگ خود می توانند باعث ایجاد جریان هوا در فضای پارکینگ شده و وظیفه انتقال هوا از منبع تغذیه به منبع تخلیه را به نحو احسن به انجام برسانند.

از آنجا که سیستم تخلیه پارکینگ ها با اهداف زیر انجام می شود طراحی درست و دقیق این سیستم برای دستیابی به این اهداف از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

 1. عاری نگه داشتن مسیرهای فرار از دود
 2. کمک به نیروهای آتش نشانی با ایجاد یک مسیر بدون دود
 3. کاهش آسیب ناشی از حریق اجزای سازه در زمان حریق
 4. کاهش آسیب ناشی از دود، حرارت و گازهای سمی ناشی از حریق
 5. ایجاد تاخیر و جلوگیری از گسترش کامل حریق

در این سیستم ها ، فن های تخلیه دود (اگزاست فن) و تزریق هوای تازه (ساپلای فن) و لوازم جانبی آن (سایلنسر) قابلیت نصب در شفت ، پشت بام ، اتاق فن و … را دارا می باشند. در صورت استفاده از فن های مشترک برای طبقات مختلف با استفاده از دمپر های موتوری هوای تزریق شده و تخلیه شده به میزان تعریف شده تنظیم می گردد. بر طبق این ساز و کار جت فن ها با همگن کردن هوای پارکینگ موجب دستیابی به تهویه مناسب در کل فضای پارکینگ میشوند.

عملکرد سیستم

در پارکینگ های بسته یا نیمه باز امکان تخلیه هوا بصورت طبیعی  وجود ندارد و می بایست عملیات تزریق هوای تازه ، خروج هوای آلوده و ایجاد جریان مابین این دو نقطه بصورت مکانیکی انجام شود . در ایران روش  مرسوم جهت این امر استفاده از کانال  جهت انتقال هوای تازه و همچنین برای خروج هوای آلوده می باشد که طبعاً دارای محدودیت هائی نیز هست . مثلاً در صورت افزایش فاصله کانال ها یا منابع تغذیه با کانالهای تخلیه عملکرد سیستم شدیداً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و یا در بسیاری  از پارکینگ ها از رمپ مشترک بجای منبع تغذیه هوای تازه استفاده می شود که این امر در پارکینگ های  چند طبقه زیرزمینی درست به نظر نمی رسد زیرا آنچه که به طبقات پایین به عنوان هوای تازه وارد می شود در واقع هوای آلوده طبقات فوقانی است .

سیستم کانال کشی در پارکینگ ها  همیشه بعنوان سیستمی جاگیر و به عقیده بسیاری نازیبا مطرح بوده است حتی در بسیاری از پارکینگ ها به دلیل حجم زیاد کانالهای تخلیه ، طراح ناچار به افزایش ارتفاع سقف پارکینگ برای ایجاد فضای قرارگرفتن کانال ها شده است .

در سیستم تخلیه هوای پارکینگ به کمک جت فن ، کانالهای افقی کاملاً حذف شده و جت فن ها جایگزین آنها خواهند شد . این جت فن ها  در ابعاد کوچک و با صدای کم با عملکرد هماهنگ خود می توانند باعث ایجاد جریان هوا در فضای پارکینگ شده و وظیفه انتقال هوا از منبع تغذیه به منبع تخلیه را به نحو احسن به انجام برسانند .

معمولاً در پارکینگ های نیمه باز (مانند پارکینگ های طبقاتی  بالای سطح زمین که دارای مجاری عبور هوای بزرگ بر روی جداره خارجی خود می باشند ولی جریان هوا به علت وسعت زیاد سطح پارکینگ به خوبی برقرار نمی شود) پیش بینی منابعی جهت تغذیه یا تخلیه هوا مورد نیاز نیست و تنها به نصب جت فن ها در محیط پارکینگ می توان به جریان دلخواه دست یافت ولی در پارکینگ های بسته (مانند پارکینگ های طبقاتی زیرزمینی) حتماً می بایست منابعی مناسب جهت تغذیه هوای تازه و تخلیه هوای آلوده در نظر گرفت . در اکثر چنین پارکینگ هایی شفت ها به اندازه معین جهت دمش و مکش مکانیکی هوای پارکینگ در نظر گرفته می شوند که بصورت شماتیک در دیاگرام بعد نمایش داده شده اند.

هدف از راه اندازی سیستم تهویه پارکینگ ، تخلیه و کنترل حرارت ، دود و محصولات ناشی از حریق و همچنین تهویه گاز سمی ناشی از کارکرد موتور خودروها و اگزوز وسایل نقلیه می باشد.

طراحی سیستم تهویه پارکینگ بر اساس " ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه ، تخلیه و کنترل دود " سازمان آتش نشانی ، که خود بر اساس استاندارد BS-7346-7:2006 تدوین شده ، صورت می گیرد.

براین اساس کلیه ساختمان هایی که تعداد زیر زمین آن ها سه طبقه و بیشتر باشد و یا مساحت هر طبقه از زیر زمین آنها بیش از 500 متر مربع باشد باید به سیستم تهویه پارکینگ مجهز باشد.

امروزه سیستم نوین تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن های پارکینگی در کشور های پیشرفته کاملا جایگزین سیستم سنتی و قدیمی کانال کشی که دارای معایب زیادی می باشد ، شده است. سیستم تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن در کشور ما نیز روز به روز بیش تر مورد توجه قرار میگیرد .

کارکرد این سیستم بدین گونه است که با استفاده از فن های ساپلای هوای تازه را برای طبقات فراهم می کند و به کمک جت فن های پارکینگی گردش مطلوب هوا را در داخل پارکینگ ایجاد کرده و هوای آلوده را با استفاده از تراست خود به مناطق اگزاست هدایت میکند و بوسیله فن های اگزاست آن را از پارکینگ تخلیه می کند.

این سیستم در مقایسه با سیستم سنتی کانال کشی دارای مزایای زیادی می باشد. از جمله:

 • حذف کانال در نتیجه افزایش فضا و امکان کاهش ارتفاع سقف ها
 • از بین رفتن نقاط کور و تهویه نشده
 • کنترل هوشمند
 • کاهش هزینه در مدت زمان کوتاه ( زمان بازگشت سرمایه)
 • نصب و اجرای سریع تر و ساده تر
 • زیبایی و ...

مطابق مقررات آتش نشانی و بر طبق استاندارد BS ، سیستم مذکور باید دارای امکان 6 بار تعویض هوا در ساعت برای کل طبقات و 10 بار تعویض هوا در ساعت برای طبقه درگیر حادثه را دارا باشد.

 لذا طبق مقررات فن های اگزاست و جت فن های این سیستم باید دارای کلاس F300 ( قابلیت کارکرد در دمای 300 درجه سانتی گراد در مدت 2 ساعت) باشند.

این سیستم همچنین دارای سنسور های CO به جهت تشخیص آلودگی می باشد که این تجهیزات به تابلو برق متصل می شوند و بر اساس طراحی صورت گرفته وظیف تهویه پارکینگ به طور هوشمند را انجام می دهند.

همچنین تست CFD این امکان را می دهد که به یقین برسیم که تعداد و جانمایی جت فن ها و سنسورهای CO و فن ها به گونه ای است که سیستم تهویه پارکینگ به درستی عمل می کند و هیچ گونه نقطه تهویه نشده ای در پارکینگ باقی نمانده است.

هنگامی که یک ساختمان دچار آتش سوزی می شود، دود ناشی از حریق معمولا به سرعت به نقاطی خیلی دورتر از محل آتش سوزی انتشار می یابد. در علم مهندسی حریق، دود به عنوان مهمترین عامل کشنده در آتش سوزی ساختمانها مشخص شده است.  پله های فرار و چاه آسانسور مهمترین عامل انتشار دود می باشند که می بایست با اجرای تمهیداتی انتشار دود در آنها کنترل شود.

1- محافظت از گذرگاههای عمودی (Shaft Protection):

 • سیستم فشار مثبت پله های فرار (Stairwell Pressurization)
 • سیستم کنترل دود آسانسور (Elevator Hoistway System)

2- سیستمهای کنترل دود در طبقات (Floor Protection)

سیستم فشار مثبت پله های فرار (Stairwell Pressurization) :

هدف سیستم فشار مثبت پله های فرار جهت جلوگیری از ورود دود به این مکان و تسهیل در تخلیه افراد داخل ساختمان می باشد. در این سیستم می بایست با توجه به تعداد و اندازه درب های منتهی به پله های فرار و با در نظر گرفتن کلیه جوانب معرفی شده در استاندارد NFPA92A و استاندارد NFPA101 یا Life Safety Code و پس از محاسبه مقدار فشار وجریان مورد نیاز، اقدام به انتخاب یک فن و تعبیه آن در در ساختمان نمود. فعال شدن اتوماتیک و یا دستی سیستم اعلام حریق ساختمان می بایست به طور خودکار باعث روشن شدن فن مورد نظر شود.

لازم به ذکر است که درب های منتهی به پله های فرار می بایست از نوع خود بسته شو، دود بند و ضد انفجار باشد.

بدیهی است در هنگامی که درب منتهی به پله های فرار بسته است، سرعت فشار هوا می بایست به حدی باشد که مانع ورود دود به داخل پله های فرار شود ،  و در هنگامی که درب منتهی به پله های فرار جهت تخلیه ساکنین باز است، سرعت جریان هوا باید به حدی باشد که مانع ورود دود به داخل پله های فرار شود. حداقل و حداکثر فشار و سرعت جریان هوا می بایست بر اساس استاندارد NFPA  باشد.

سیستمهای کنترل دود آسانسور (Elevator Hoistway System):

هر چند که معمولا استفاده از آسانسور جهت تخلیه ساکنین ساختمان توصیه نمی شود و در هنگام وقوع آتش سوزی سیستم اعلام حریق به طور اتوماتیک درب های آسانسور را قفل می کند، ولی در صورت استفاده از آسانسور جهت تخلیه ساکنین می بایست

سیستم کنترل دود برای آسانسور تعبیه شود، استاندارد NFPA دو سیستم ذیل را توصیه می نماید:

1- سیستم فشار مثبت چاه آسانسور (Pressurization of Elevator Hoistway) :

در این روش با توجه به وضعیت آسانسور و با در نظر گرفتن کلیه جوانب معرفی شده در استاندارد  NFPA 92A و استاندارد NFPA 101 یا Life Safety Code و پس از محاسبات لازم می بایست اقدام به انتخاب یک فن و تعبیه آن در ساختمان نمود. فعال شدن اتوماتیک و یا دستی سیستم اعلام حریق ساختمان می بایست به طور خودکار باعث روشن شدن فن مورد نظر شود. یکی دیگر از مزایای استفاده از این سیستم، جلوگیری از انتشار دود به طبقات دیگر از طریق چاه آسانسور می باشد.

2- سیستم فشار مثبت اتاق آسانسور (Pressurization of Elevator Lobbies):

در این روش با در نظر گرفتن کلیه جوانب معرفی شده در استاندارد  NFPA 92A و استاندارد NFPA 101 یا Life Safety Code و پس از انجام محاسبات لازم می بایست اقدام به انتخاب یک فن جهت جلوگیری از ورود دود به داخل کابین آسانسور نمود.

در صورتی که کابین آسانسور در برابر ورود دود کاملا نفوذ ناپذیر باشد، نیازی به استفاده از این سیستم نمی باشد. فعال شدن اتوماتیک و یا دستی سیستم اعلام حریق ساختمان می بایست به طور خودکار باعث روشن شدن فن مورد نظر شود.

سیستم کنترل دود در طبقات (Floor Protection)

هدف این سیستم تخلیه دود در منطقه ای (طبقه ای ) است که در آن حریق واقع شده است تا با تخلیه دود افرادی  که هنوز موفق به تخلیه ساختمان نشده اند بتوانند به سرعت خود را خارج کرده و همچنین آتش نشانان بتوانند کمک رسانی کنند.

در صورتی که محل حریق مجهز به سیستم تخلیه دود نباشد، حجم لایه دود به سرعت افزایش پیدا می کند و کل منطقه با لایه ای از دود غلیظ پوشیده می شود و افرادی را که هنوز موفق به تخلیه ساختمان نشده اند را خفه کرده و عملکرد آتش نشانان را نیز ضعیف می کند.

بر اساس NFPA 92 A سیستم کنترل دود می بایست توانائی تخلیه دود از مکان حریق به هوای آزاد و همچنین توانائی تهیه هوای  آزاد به طبقات را داشته باشد. در این روش می توان از سیستم HVAC موجود استفاده نمود و یا یک سیستم مجزا برای این منظور در نظر گرفت.  مبنای عملکرد این سیستم به این صورت است که پس وقوع حریق سیستم اعلام حریق با استفاده از کانالهای هوای برگشتی  در منطقه حریق دود موجود را تخلیه کرده و در مناطق مجاور نیز با دمیدن هوای تازه باعث افزایش فشار و جلوگیری از انتشار دود به مناطق مجاور می شود.

 • جت فن ها

وسیله مجهز به الکتروفن های دمنده هوا میباشند که معمولا با دو دورمتغییر کاربرد دارند سرعت پایین و سرعت بالا درصورتی که سنسور co تراکم دود حاصل از تردد ماشینها را احساس میکند کنترلر co panel فرمان کارکرد سرعت پایین و یا سرعت بالا را به تناسب تراکم دود به جت فن صادر میکند و جت فن هوای حاوی دود را بسمت کانالهای اگزاست هدایت میکند.از الزامات این وسیله این هست که باید استاندارد f300 را داشته باشد ( قابلیت کارکرد در دمای 300 درجه سانتی گراد در مدت 2 ساعت) باشند.

 • اگزاست فن ها

وسیله مجهز به الکتروفن های مکنده هوا میباشند که معمولا با سرعت متغییر کارمیکنند ودر محیط باز بالای پشت بام یا مکان بازتایید شده از طرف آتش نشانی نصب میشوند .

این وسیله نیز مانند جت فن از سنسور co و کنترلر co panel  فرمان میگیرد و باید مجهز به کلاس کاری f300 باشد.

 • ساپلای فن ها

وسیله مجهز به الکتروفن دمنده هوای تازه میباشند که معمولا با سرعت متغییر کارمیکنند ودرمحیط باز بالای پشت بام یا مکان بازتایید شده از طرف آتش نشانی نصب میشوند.

این وسیله نیز مانند جت فن ها و اگزاست فن ها از سنسور co و کنترلر co panel  فرمان میگیرد.

 • سنسورهای co

این سنسور تراکم دود در مناطق مختلف پارکینگ را دریافت میکند و توسط کابل مخصوص که ضد حریق میباشد به کنترلر co panel انتقال میدهد.

 • کنترلر co panel

این وسیله معمولا درداخل تابلو برق نصب میشود و میزان تراکم دود که توسط سنسور های co تشخیص داده شده را به اپراتورها نمایش داده میشود وامکان تنظیم کارکرد تجهیزات جت فن ها و اگزاست فن ها و ساپلای فن ها و دمپرها را برای تراکم های مختلف دود امکان پذیر میکند البته متذکر میشویم که این وسیله فرمان کارکردها را به plc که درواقع سیستم اتوماسیون تابلو برق میباشد صادر میکند و ما میتوانییم سناریوهای مختلف کارکرد تجهیزات فوق را درداخل plc برنامه نویسی کنییم .

 • دمپرهای موتوردار

این وسیله در کانالهای ورودی هوای تازه و کانالهای خروجی یا اگزاست قرار میگیرند و با توجه به تراکم دود از سنسورهای co و کنترلر co panel فرمان میگیرند یعنی دریچه های کانالهای اشاره شده توسط یک موتور بازو بسته میشوند و باعث ورود هوای تازه به کانالهای ساپلای و خروج هوای باتراکم دود به کانالهای اگزاست میشوند .

 • تابلوی برق کنترل وقدرت

درواقع این تابلوبرق وظیفه برق رسانی به تجهیزات فوق بوده و علاوه برآن توسط تجهیزات کنترلی باعث کارکرد صحیح ومنطقی تجهیزات که فرمان آن توسط تجهیزات plc  انجام میگردد .

تجهیزات حفاظتی الکتریکال نیز متناسب با میزان مصرف الکتریکال تجهیزات نیز داخل تابلوبرق نصب شده اند که تجهیزات فوق را از لحاظ الکتریکال محافظت میکند یا باعث میشود که الکترو موتورها با سرعت مناسب کارکنند.

 • سیستم مانیتورینگ

میتواند متشکل از یک سیستم کامپیوتر باشد که از مانیتور آن بعنوان نمایشگر وضعیت کارکرد تجهیزات فوق باشیم و بتوانیم از این طریق فرمان کارکرد دستی یا اتوماتیک تک تک تجهیزات را صادر کنییم .

این سیستم میتواند گزارشها مختلف از کارکرد تجهیزات را ثبت و ظبط کند ودر مواقع مقتضی قابل پرینت گرفتن میباشد .

سیستم مانیتورینگ درواقع به plc داخل تابلو برق توسط کابل شبکه وصل هست وتوسط اینترنت امکان اتصال به plc از طریق شبکه وجود خواهد داشت و با رعایت سطح دسترسی افراد میتوانییم سیستم را از طریق راه دور کنترل نمود و درمواقع لزوم وبا داشتن سطح دسترسی که مدیر میدهد برنامه نویس یا اپراتور به برنامه ها دسترسی داشته و امکان رفع ایراد از راه دور را فراهم میکند.

دراخر متذکر میشوییم که کارکرد تجهیزات فوق حتما براساس یک جدول کنترلی مناسب باید طراحی شود که شامل کارکرد درشرایط دودکم –دود متوسط – دود زیاد – اتش – کارکرد تجهیزات توسط اتش نشان را فراهم کند وباعث ایجاد ناکارامدی سیستم تهویه پارکینگ درشرایط نرمال و یا شرایط اضطراری نشود.

به این جدول اصطلاحا ماتریس کنترلی تجهیزات تهویه پارکینگ گفته میشود که باید مطابق با استانداردهای آتش نشانی باشد.