آیین نامه ها و ضوابط

دستورالعمل شماره ۱

مجموعه دستورالعمل هاي ارزيابي پوشش هاي معدني پاششي محافظت كننده در برابر آتش براي سازه هاي فولادي

دستورالعمل شماره ۲

چكيده ضوابط آشكارساز مونواكسيد كربن در محيط هاي مسكوني

دستورالعمل شماره ۳

ضوابط طراحی و اجراي آسانسور هاي آتش نشانی و لابی هاي مرتبط با آنان

دستورالعمل شماره ۴

ضوابط در های مقاوم در برابر حریق

دستورالعمل شماره ۵

ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق

دستورالعمل شماره ۶

ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفاء حریق

دستورالعمل شماره ۷

ضوابط ملاک عمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه

دستورالعمل شماره ۸

دستورالعمل احداث هلی پد (محل نشت و برخاست بالگرد) روي بام ساختمانهاي بلندمرتبه تهران

دستورالعمل شماره ۹

راهنمای تهیه مدارک و نقشه های مرتبط با سامانه تهویه پارکینگ (اگزاست)

دستورالعمل شماره ۱۰

ضوابط ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود