تجهیزات سیستم های foam

تجهیزات سیستم های foam

در این مقاله به بررسی تجهیزات سیستم های foam میپردازیم.

سیستم Bladder Tank

اصلی ترین بخش سیستم تعیین نسبت فشار متعادل است و نیازی به منبع توان خارجی ندارد و تنها وابسته به منبع تغذیه آب(water supply) می باشد.Bladder Tank یک مخزن با بدنه کربن استیل با سطح داخلی از نایلون فشرده نئوپرین می باشد که ماده فوم را در خود نگه میدارد.

Bladder Tank شامل بخشهای مختلفی از قبیل نسبت سنجها(proportioners) ، دستگاه های تخلیه، چک ولوها(swing check valves)، بال ولوها (ball valves) و ولوهای با تحریک هیدرولیک (hydraulic actuating ball valves ) می شود. ظرفیت معمول این تانکها بین ۱۸۹ لیتر تا ۱۲۴۹۲ لیتر متغیر است.

اکثر تولید کنندگان Bladder Tank آنها را به طور پیش ساخته و همراه با لوله کشی های مربوطه در دو حالت افقی یا عمودی ارائه می دهند که انتخاب هر کدام از این دوحالت بستگی به فضای تخصیص داده شده برای این امر دارد.

در Bladder Tank ها دو نوع مختلف از پروپورشنرها را می توان استفاده کرد که عبارتند از پروپورشنرهای با رنج متغیر و یا پروپورشنرهای متعارف. پروپورشنر با رنج متغیر در سیستمهای فوم – اسپرینکلر استفاده می شوند جایی که هر دو مقدار ” حداقل لیتر در دقیقه” و “حداکثر لیتر در دقیقه” مورد توجه است. پروپورشنرهای متعارف اما اغلب در سیستمهای سیلابی کاربرد دارند.

سیستم پمپ جابجایی مثبت فوم(Positive Displacement Foam Pump System)این سیستم بطورکلی در۲بخش متفاوت وجوددارد که عبارتند از:

پمپ فشار متعادل فوم(balanced pressure (BP) foam pump) و پمپ درون خطی متناسب کننده فشار متعادل فوم(in-line balanced pressure proportioner (ILBP) foam pump ) که هردو سیستم از متعلقاتی مشابه مانند تانک اتمسفریک(atmospheric tank)، پمپ جابجایی مثبت ( برقی و دیزلی) ،شیر متعادل کننده (balancing valve) و کنترل پنل کاملا مجهز، بهره می برند.

تفاوت اصلی بین سیستم BP و ILBP این است که سیستم BP از پروپورشنر متعارف استفاده می کند حال آنکه سیستم ILBP امکان استفاده از پروپورشنر فشار متعادل درون خطی که می تواند دور از پمپ قرار گیرد را فراهم میکند.

پمپ فوم اصولا توسط ۳منبع تغذیه میتواند کارکند که عبارتند از: موتور برق، موتور آب(توربین آبی) و یا موتور دیزل.

پمپهای فوم به جهت اطمینان از عدم کاربرد فوم ویسکوزیته ،بطور کلی از نوع دوار جابجایی مثبت هستند.

سیستم ترکیب کننده فوم(Foam Concentrate Proportioning System)یک سیستم از پیش ساخته با یک پمپ جابجایی مثبت که تغذیه شده با موتورآب می باشد که بجز تغذیه از طریق موتور آب به هیچ منبع تغذیه خارجی نیاز ندارد.

این سیستم همچنین به استفاده از تانک اتمسفریک حاوی فوم نیازمند است که قابلیت شارژ مجدد بدون توقف در روند جریان سیستم را داراست. تانک اتمسفریک معمولا از پلی اتیلن کراس لینک با چگالی بالا در حالت عمودی تولید می شود.ظرفیت این تانکها از ۱۸ لیتر ۹۷۸۰۴ لیتر در برندهای مختلف متغیر است.

سیستم فوق توزیع فوم(High Expansion Foam System) این سیستم برای اجرای عملیات اطفا از نوع Total Flooding و یا Local طراحی شده که اجزای تشکیل دهنده آن مشابه مواردی است که برای سیستم Bladder Tank و سیستم ترکیب کننده فوم، پیشتر توضیح داده شد.یک ژنراتورفوم فوق توزیع یک دستگاه تخلیه مکنده هواست که معمولا از طریق جریان آب تغذیه شده و نیازی به منبع تغذیه خارجی ندارد.