سیستم اطفاء حریق فوم

سیستم اطفاء حریق فوم

سیستم های اطفای حریق فوم از سه قسمت تشکیل شده است:فوم غلیظ، آب، هوا. هنگامی که مخلوط درستی از این سه آیتم درست شود، این بخش به صورت یک پتوی فوم همگن شعله را توسط مکانیسم های ترکیبی شامل خنک کنندگی، جدا سازی منبع شعله از سطح محصول، بخارات، و خفه کردن آتش، اطفاء می کند. این باعث می شود سیستم اطفای با فوم گزینه ای موثر برای حفاظت از مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق باشد.

سیستم FOAM معمولا جهت اطفا حریق مناطق پرخطر شامل کلاس B حریق از قبیل انبارهای مایعات قابل اشتعال، آشیانه های هواپیما، مخازن سوخت، سالن های رنگ و… به کار می روند و انتخاب کف آتش نشانی بستگی به مواد قابل اشتعال دارد. سیستم های مورد استفاده در این زمینه می توانند به صورت دستی (انواع مانیتورها، فوم موبایل ها، توربکس ها، نازل ها و…)و یا به طور اتوماتیک (شبکه های اسپرینکر، فوم چمبرها و…) باشند.

اولین پیشرفت حاصله در مورد آتشهای حیران کننده مایعات بود. بکار گیری آب در اطفای حریق مایعات قابل اشتعال بدلیل داشتن دانسیته بزرگتر آب نسبت به سایر مایعات قابل اشتعال بی تاثیر می باشد. هنگامی که مقداری مایع قابل اشتعال مانند سوختهای سنگین نفتی می سوزد گرمای فوق العاده ای تولید می کند. حال اگر در این حالـت مقـداری آب به آن افزوده شـود بسـرعت آب شروع به جـوشیدن می نماید که منجربه تبخیر وافزایش حجمی سریع آب می شود دراین حالت ممکن است پدیده overflow در سطح مایع در حال اشتعال رخ دهد و موجب گسترش آتش گردد.

این پدیده سبب پاشش مایعات قابل اشتعال ازسطح می شود ، قابل ذکر است که آب بدلیل داشتن دانسیتــــــه بیشتر در قسمت پایین تر از سطح مایع قابل اشتعال قرار گرفته و سبب لبریز شدن سوخت از درون ظــــرف می گـــــــردد.

یکی دیگر از عوامل موثر در اطفای حریق با فوم بستگی به حبابهای تولید شده ایی دارد که نتیجه مخلــــوط شدن ( کنسانتره فوم+ آب + هوا ) است. این حبابهای پر شده از هوا بر روی سطح مایع مشتعل شناور شده وبه همین دلیل بین سوخت مشتعل و اکسیژن ایجاد فاصله نموده و موجب خفه شدن شعله می شود که نهایتـــــاً اطفای حریق را در پی خواهد داشت.

سیستم FOAM معمولا جهت اطفای حریق مناطق پرخطر شامل کلاس Bحریق از قبیل انبارهای مایعات قابل اشتعال، آشیانه های هواپیما، مخازن سوخت، سالن های رنگ و… به کار می روند و انتخاب کف آتش نشانی بستگی به مواد قابل اشتعال دارد. سیستم های مورد استفاده در این زمینه می توانند به صورت دستی (انواع مانیتورها، فوم موبایل ها، توربکس ها، نازل ها و…) و یا به طور اتوماتیک (شبکه های اسپرینکر، فوم چمبرها و…) باشند.

لازم به توضیح است که در مواردی که مواد قابل اشتعال از مواد نفتی قطبی تشکیل شده باشند ، بایستی از فوم مقاوم در برابر حلالها استفاده گردد. اساس عملکرد این سیستم بدین گونه است که در هنگام اطفاء ،سیستم آب و فوم را به نسبت معینی در یک تناسب ساز یا Propionerv ترکیب کرده و از طریق شبکه لوله کشی به نازلهای نصب شده در محیط رسانیده و عملیات اطفاء را انجام می دهد. تجهیزات مورد استفاده در سیستم اطفای حریق بوسیله فوم تا حدودی مشابه تجهیزات سیستم اطفای حریق به وسیله آب است با این تفاوت که در این سیستم ، علاوه بر مخازن آب از نازلهای فوم ، شیرهای اتوماتیک ،پمپها . . . و مخازن مخصوص فوم استفاده می گردد.

قبل از آنکه هر طرحی انجام پذیرد ، مشخصا تعیین خطری که باید مورد حفاظت قرار بگیرد ضروری می باشد . این تنها به معنی تعیین ابعاد محیط خطر نمی باشد بلکه نوع سوخت ، میزان دسترسی به منابع تغذیه ، طبقه بندی محیط ، شرایط محیط، منبع آب و مشخصات شبکه آب سایت در طراحی نهایی سیستم دارای اهمیت می باشد.

فوم توسط مخلوط نمودن محلول آب محتوی فوم تغلیظ شده ، با هوا ایجاد میگردد . این فوم به طور آزاد بر روی سطح مایع مشتعل شده قرار گرفته و شکل چسبنده به خود میگیرد و به این صورت مانع ورود هوا میگردد. روکش مداومی ایجاد نموده و بخارات فرار قابل اشتعال را از رسیدن به هوا مجزا مینماید.

فوم در سطح مایع سوختی جریان یافته و به وسیله جدا سازی مایع سوختی و اکسیژن ، حریق ناشی از مایع قابل اشتعال را خاموش مینماید. به دلیل درصد رطوبت بالای آن ، در خنک سازی سطح ماده سوختنی و هر شیئی گرم موجود در محیط کمک مینماید.