سیستم اطفاء حریق co2

سیستم اطفاء حریق co2

دی‌اکسیدکربن یا co2 گازی است غیر قابل احتراق، بی‌بو، بی رنگ ، نا رسانا ، غیر خورنده و سنگین‌تر از هوا،دارای چگالی ۱٫۵٫ طرز عمل آن هنگام اطفاء با مکانیسم‌های خفه کردن رقیق کردن اکسیژن هوا و سرد کردن آتش می‌باشد. دی‌اکسیدکربن هنگام تبدیل فاز به ازای یک کیلوگرم مایع، به ۰٫۵۶ متر مکعب گاز افزایش حجم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر یک پوند CO2 می‌تواند ۸ فوت مکعب گازایجاد کند. این نسبت به صورت حجمی در هنگام تغییر فاز (مایع به گاز) حدود ۴۵۰برابر است.