مزایا و برتری های سیستم اطفا حریق FM200

مزایا و برتری های سیستم اطفا حریق  FM200

مزیت اصلی این سیستم، استفاده میزان کمی از این گاز برای خاموش کردن حریق می باشد، این به معنی نیاز به سیلندر های نگهداری کمتر و کوچکتر و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نگهداری و ذخیره سازی گاز اطفای FM200 می باشد.

سیستم اطفا حریق FM200 برای خاموش کردن حریق در کمتر از ۱۰ ثانیه طراحی شده و در این مدت زمان کوتاه از بروز حریق های با عامل الکتریکی، مواد و مایعات آتش زا و … جلوگیری می کند که این مهم باعث کاهش خسارت های قابل توجه خواهد شد.

مدت زمان کوتاه اطفا حریق در سیستم FM200 باعث کاهش خسارت ها و هزینه های تعمیر و بازساری در پی آتش سوزی خواهد شد. شارژ مجدد سیستم اطفا حریق FM200 بسیار ساده و مقرون به صرفه می باشد و این مهم به خودی خود باعث کاهش زمان آماده سازی سیستم و در نتیجه کاهش احتمال خطر برای محل مورد استفاده خواهد شد.

گاز اطفا حریق FM200 به عنوان یک گاز غیر سمی طبقه بندی شده است بر همین اساس استفاده از این سیستم در محیط های بسته بدون خطر می باشد. ایمنی و بی خطری گاز FM200 در بیش از یک دهه تجربه و مطالعات گسترده علمی در آزمایشگاه های تخصصی اثبات شده است.

علاوه بر مزایای بیشمار سیستم در مهار آتش سوزی می توان به برتری این سیستم در حفاظت و سازگاری از محیط نیز اشاره کرد. از آنجایی که گاز اطفا FM200 هیچ تأثیر منفی بر روی لایه ازون کره زمین نداشته استقبال و استفاده از این سیستم در سراسر جهان به صورت قابل توجهی رو به رشد می باشد.

لیست برخی از مهمترین مزایا و ویژگی های سیستم اطفا حریق FM200 به شرح زیر می باشد:

جایگزینی مناسب برای هالون ۱۳۰۱

قابلیت اطفا حریق در مدت زمان کوتاه ( در حدود ۱۰ ثانیه)

غلظت طراحی بسیار پایین (۷ درصد)

فشار ذخیره سازی پایین ۲۴ و ۴۲ بار

نیاز به تعداد سیلندر کم جهت ذخیره سازی گاز

نداشتن اثرات مخرب بر روی تجهیزات پس از عملکرد و تخلیه

عایق جریان الکتریکی

عدم تاثیر مخرب بر لایه ازون (عمر کوتاه در جو حدود ۳۰ سال)

عدم کاهش قابل ملاحظه اکسیژن پس از تخلیه

عدم ایجاد برودت شدید پس از تخلیه

مزایا و مشخصات بارز سیستم اطفاء گازی FM200 به شرح ذیل می باشند:

١ -سریع وموثر

٢ -عدم کاهش قابل ملاحظه سطح اکسیژن

٣ -عامل گاز پاک بدون هیچ گونه ماده باقیمانده (Residue No)

۴ -پتانسیل تخریب لایه اوزن = ٠ (۰=ODP)

۵ -پتانسیل گرم کردن جو در حد بسیار ناچیز (۰= GWP)

۶ -بازه زمانی بسیار محدود حضور در جو

٧ -عدم ھدایت الکتریکی

٨ -ایمن برای استفاده در فضاھایی که احتمال حضورانسان درآنھا زیاد است.

٩ -سطح انبارش بسیار کم

١٠ -رنج متنوعی ازسیلندرها ، نازل ها و فعال کننده ها را دربرمی گیرد.

١١ -نسبت قدرت اطفاء کنندگی به جرم عامل اطفاء بالا

معایب عمده سیستم اطفاء FM200 به شرح ذیل می باشند :

١)قیمت بالا

٢)تولید محصولات میانی (درحد بسیارکم)

٣)گرم کردن جو(درحدبسیارکم)