معایب سیستم اطفاء CO2

معایب سیستم اطفاء CO2

ایراد بزرگ Co2 این است که از آنجایی که مقدار زیادی از آن برای اطفاء حریق لازم است. غلظت طراحی گاز CO2 برای اطفاء حریق حداقل ۳۴ درصد است و در این غلظت در کمتر از ۳۰ ثانیه باعث مرگ می شود. به همین دلیل برای این سیستم ها یک آلارم تاخیر پنوماتیکی و الزامات ایمنی زیادی در نظر گرفته می شود تا قبل از تخلیه گاز، تمام کارکنان به سرعت از محل خارج شوند.

همچنین CO2 بصورت گاز سردکننده قوی در محیط پاشیده میشود که تماس مستقیم آن با افراد، ایجاد مشکل می کند. فضای موردنیاز برای ذخیره سازی CO2 چهار برابر هالون ۱۳۰۱ و دوبرابر FM200 میباشد. گاز CO2 با مزایای خاموش کنندگی، ضدخوردگی و عایق الکتریسته، کاملاً تمیز بوده و پس از عملکرد بلافاصله ناپدید شده و هیچ اثری از خود باقی نمی گذارد. این گاز آتش را در مراحل اولیه خاموش می کند و این عمل با پاشیدن گاز بر روی محل آتش گرفته و کاهش اکسیژن و دما در فضای اطراف موادی که میسوزد، انجام میگردد؛ تا آنجائی که دیگر آتش باقی نمی ماند.