میزان خطر گاز اطفا FM200 برای انسان

میزان خطر گاز اطفا FM200 برای انسان

برای قرارگیری در معرض این گاز در غلظت های مختلف، محدوده زمانی مشخصی تعریف شده است، به عنوان مثال بر طبق استاندارد NFPA-2001 مدت زمان مجاز قرارگیری در معرض این گاز برای غلظت های کمتر ۱۰٫۵ درصد، ۵ دقیقه و برای غلظت ۱۲ درصد ۴۹ ثانیه می باشد.

باید توجه داشت که یکی از ویژگی های گاز اطفا حریق  FM200)HFC-227ea) معتبر و قابل اطمینان، UL Listed  و FM Approved بودن آن است که تضمینی بر عملکرد امن و بدون خطر این گاز می باشد. بر همین اساس سیستم FM200 برای استفاده در مکان هایی با فضای بسته که دارای اپراتور می باشند کاربرد دارد.

جنبه های ایمنی (Safety Considerations):

طبق استاندارد حد تاثیر قابل ملاحظه برروی سیستم عروقی (NOAEL) ٩ درصد می باشد که با توجه به غلظت طراحی گاز(FM200)  هفت درصد تاثیر مخرب این گاز برروی سیستم عروقی و تنفسی بسیار پایین می باشد.