اعلام حریق

یکی از سیستم های امنیتی تاثیر گذار در ساختمان ها تجاری، اداری، اماکن مسکونی و سایر موقعیت های شبیه به این سیستم اعلام حریق است.  سیستم اعلام حريق، به مجموعه‌اي از قطعات الکترونيکي گفته مي‌شود که وظيفه آشکارسازي حريق در اماکن مختلف را بر عهده دارد.  این سیستم با اطلاع رسانی فوری هنگام آتش سوزی باعث می شود تا خسارت های احتمالی ناشی از حریق و آتش سوزی به حداقل برسد، همچنین اطلاع رسانی به ساکنان هنگام بروز آتش سوزی منجر به جلوگیری از آسیب به جان افراد می شود. . برای تشخیص آتش سوزی یا حریق این سیستم از طریق سه ویژگی مشخص دود، حرارت و شعله، بروز حریق را تشخیص می دهد،در حالت کلی سیستم های اعلام حریق به دو نوع سیستم اعلام حریق متعارف یا کانونشنال و سیستم اعلام حریق هوشمند یا آدرس پذیر تقسیم می شود. درسیستمهای عادی مکانی را که از نظر حریق می خواهیم حفاظت کنیم به مناطق مشخص تقسیم میکنیم تا در صورت بروز حریق بتوان محل حریق را سریعترو راحت تر تشخیص داد . به هر کدام از این مناطق یک زون ( Zone ) گفته می شود . این عمل در سیستم ها ی هوشمند نیز انجام می پذیرد ولی مزیتی که این سیستم ها نسبت به سیستم ها ی عادی دارند این است که این سیستم ها دارای اجزای قابل آدرس دهی هستند و علاوه براینکه می توان زونی را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد بلکه می توان دقیقا عنصری را که حریق را تشخیص داده معین کرد و محل دقیق حریق را مشخص نمود و خبردهنده ها یی را که مربوط به آن محل می باشد فعال نمود .

آنچه در ارتباط با سیستم اعلام حریق باید بدانید