مقالات CFD

مقاله شماره ۱ CFD

Engineering Numerical Simulation on the Amount of Make-up Air for Mechanical Smoke Exhaust in Atrium

مقاله شماره ۲ CFD

Computational Fluid Dynamics Simulation of the Progress of Fire Smoke in Large Space, Building Atria

مقاله شماره ۳ CFD

Fds simulation of fire spread

مقاله شماره ۴ CFD

A CFD Analysis of Smoke Movement in Steel Industry Sheds

مقاله شماره ۵ CFD

Fire simulation in road tunnels

مقاله شماره ۶ CFD

مدل سازي آتش سوزي در تونل ها

مقاله شماره ۷ CFD

CFD MODEL FOR JET FAN VENTILATION SYSTEMS

مقاله شماره ۸ CFD

cfd analysis of a rail way tunnel ventilation

مقاله شماره ۹ CFD

Simulation of the course of evacuation in tunnel fire conditions by FDS+Evac

مقاله شماره ۱۰ CFD

CFD INVESTIGATION OF SMOKE MANAGEMENT IN VEHICULAR TUNNELS

مقاله شماره ۱۱ CFD

Tunnel_Fire_Dynamics_and_Evacuation_Simulations

مقاله شماره ۱۲ CFD

Simulating Smoke Filling in Big Halls by Computational Fluid Dynamics

مقاله شماره ۱۳ CFD

Smoke control in case of fire in a large car park CFD Simulations of Full-Scale Configurations

مقاله شماره ۱۴ CFD

CFD MODEL FOR JET FAN VENTILATION SYSTEMS

مقاله شماره ۱۵ CFD

Engineering Numerical Simulation on the Amount of Make-up Air for Mechanical Smoke Exhaust in Atrium