نصب و راه‌اندازی

چگونگی نصب سیستم ها و همچنین راه اندازی و کنترل آنها در پروژه ها براساس استانداردهای روز دنیا از ارکان اصلی عملکرد صحیح و با بازده هر سیستمی است. تیم اجرائی شرکت ماد ایمن پاسارگاد با تکیه به تجربه نیروهای متخصص خود و همچنین با در نظر داشتن استانداردهای HSE و تسلط بر ضوابط و قوانین سازمان آتش نشانی ایران، همواره سعی در ارائه سطح کیفی قابل قبول به کارفرمایان پروژه های خود را دارد.