طراحی، مشاوره و نظارت سیستم های اطفاء حریق طی دهه های اخیر سیستم های اطفاء حریق اتوماتیك نقش بسیار مهمی در حفاظت از جان انسان­ها و سرمایه آنها در برابر حریق ایفا نموده اند و در زمان بروز حریق، مهم ترین اصل جهت جلوگیری از انتشار آن، نحوه اطفاء می باشد.کارشناسان ارشد دپارتمان فنی شرکت ماد ایمن پاسارگاد با بهره گیری از دانش روز دنیا و همچنین به کمک نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، می­توانند کارآمد ترین طراحی از منظر فنی و اقتصادی را ارائه کنند. شایان ذکر است طراحی این سیستم ها مطابق با استانداردهای بین المللی و سازگار با قوانین و آیین نامه های داخلی است.