پروژه تجاری و اداری فراز لاله زار  (بازار لاله زار)

طراحی، تامین، نصب و را اندازی سامانه هوشمند تهویه و تخلیه دود پارکینگ

مطابق ضوابط NFPA9، BS7346  و اخذ تأییده نقشه ها از سازمان آتش نشانی تهران

  • 40 دستگاه جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F300
  • 8 دستگاه اگزاست فن آکسیال مقاوم به حریق F300 و فن های هوای تازه
  • سیستم پایش مونوکسید کربن
  • ساخت و نصب دمپرهای موتورایز معمولی و مقاوم به حریق
  • سیستم هوشمند پایش مونوکسید کربن اسپانیایی
  • سلول برق مرکزی کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ