پروژه ساختمان اداری شرکت مزمز (جردن)

طراحی، تامین، نصب و را اندازی سامانه هوشمند تهویه و تخلیه دود پارکینگ

مطابق ضوابط NFPA9، BS7346  و اخذ تأییده نقشه ها از سازمان آتش نشانی تهران

  • 5 دستگاه جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F300
  • 4 دستگاه اگزاست فن آکسیال مقاوم به حریق F300 و فن های هوای تازه
  • ساخت و نصب دمپرهای موتورایز معمولی و مقاوم به حریق
  • سیستم هوشمند پایش مونوکسید کربن اسپانیایی
  • سلول برق مرکزی کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ