پروژه مسکونی مهماندوست کاراما  (فرمانیه)

طراحی، مشاوره، تامین، نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تهویه و تخلیه دود پارکینگ

مطابق ضوابط NFPA92، BS7346  و اخذ تأییده نقشه ها از سازمان آتش نشانی تهران

  • 8 دستگاه اگزاست فن آکسیال مقاوم به حریق F300 و فن های هوای تازه
  • ساخت و نصب دمپرهای موتورایز معمولی و مقاوم به حریق
  • سلول برق مرکزی کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ