پروژه مسکونی گلدن پالاس (ولنجک)

طراحی، تامین، نصب و را اندازی سیستم کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ

مطابق ضوابط NFPA9، BS7346  و اخذ تأییده نقشه ها از سازمان آتش نشانی تهران

  • سلول برق مرکزی کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ
  • کلیه تجهیزات از برند زیمنس و اشنایدر
  • سیستم هوشمند پایش مونوکسید کربن اسپانیایی