پـروژه هـا

plug-free-img.png

بخشی از پروژه های انجام شده ماد ایمن پاسارگاد

مجرب و حرفه ای خود در راستای تأمین، نصب و راه اندازی سیستم تخلیه و تهویه دود پارکینگ ها از سال 1397 تا کنون ،با اجرای پروژه های ذیل در سراسر کشور درخشیده و همت خود را در راستای کمک رسانی به کارفرمایان گرامی ارائه می نماید .
اسکرول به بالا