اطفا حریق آبی

فلوسوئیچ

امتیاز 0 از 5

فلومتر

امتیاز 0 از 5

شیر کاهش فشار

امتیاز 0 از 5

شیر یکطرفه

امتیاز 0 از 5

OS&Y شیر

امتیاز 0 از 5

شیر اطمینان

امتیاز 0 از 5
اسکرول به بالا